Factory Tour

Inspektionsanläggning

MAXIMATOR burst testmaskin

BIMAL-impulstestmaskin

Åldringstestkammare

Ultraviolett åldrande testkammare

Mooney viskosimeter

Vulkameter

Elektronisk dragmaskin

Stansmaskin för ark

Gummihårdhet och täthetstest

Testningskammare för låg temperatur

Industribyggnader

Strängsprutning av gummi

Byte av bläddringsfoton

lager

Trådspänningsjusteringsmaskin

omslag

Svart medium lim i lindningsprocessen

Gummiblandare

Mayer flätmaskin

Trådsträngning1

SUNGIL flätmaskin

Inslagning

Spolningseffekt